english

savska inicijativa za inovativni razvoj / sava region initiative for innovative development

SINERGIJA UMREŽENE INOVATIVNOSTI

SI/SR
SI/SR
SI/SR

Part-financed by European Union

Drugi o nama...


Zamjenik ministra Turalija na završnoj konferenciji projekta „Savska inicijativa za inovativni razvoj“

U Zagrebu je 15. lipnja 2016. godine održana Završna konferencija projekta „Savska inicijativa za inovativni razvoj.“

Nositelj projekta je Centar za transfer tehnologija sa zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje, a partneri su Fakultet za strojništvo iz Ljubljane, Mašinski fakultet iz Sarajeva i Mašinski fakultet iz Beograda. Projekt je sufinanciran darovnicom Europske unije kroz natječaj START - Danube Region Project Fund.

Skup su pozdravili Mario Turalija, zamjenik ministra poduzetništva i obrta i dr.sc. Zlatan Fröhlich, predsjednik HGK - Komore Zagreb, koji je istaknuo aktivnosti komore u okviru Udruženja komora u slivu rijeke Save, temeljem koje će se pružiti podrška implementaciji projekta „Savska inicijativa za inovativni razvoj.“ Sam projekt su predstavili njegov voditelj mr. sc. Krunoslav Pilko i prof. dr. sc. Mladen Šercer, direktor Centra za transfer tehnologija iz Zagreba.

Svrha ovog projekta bila je stvoriti preduvjete za povezivanje i suradnju subjekata iz gospodarskog sektora, znanstvene zajednice i regionalne samouprave četiri države u slivu rijeke Save (Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske), te sinergijom umrežene inovativnosti povećati konkurentnost i potaknuti brži gospodarski razvoj. Riječ je o provedbi projekata koji bi se prijavljivali za sufinanciranje iz fondova Europske unije, čime bi se u konačnici pridonijelo jačanju gospodarstva savske regije u cjelini i njezine bolje prepoznatljivosti na razini europskih regija.

Do sada su organizirane četiri radionice, po jedna u svakoj od četiri država savske regije, a na Završnoj konferenciji dekani strojarskih fakulteta iz Beograda, Ljubljane, Sarajeva i Zagreba potpisali su Pismo namjere o osnivanju Konzorcija „Savska inicijativa za inovativni razvoj.“

HGK

Savska inicijativa za inovativni razvoj, naziv je projekta koji je 19. veljače predstavljen u Komori Zagreb, a čiji je nositelj Centar za transfer tehnologija, u suradnji s partnerima. Riječ je o projektu koji je sufinanciran kroz program START – Danube Region Project Fund, a cilj mu je stvoriti preduvjete za povezivanje i suradnju poslovnog sektora, znanstvene zajednice i regionalne samouprave na inovativnom razvoju (triple helix) iz regija s područja četiri države u slivu rijeke Save – Hrvatske, Slovenije, BiH i Srbije.

Prema planu, ovime će projektom biti obuhvaćeni različiti industrijski sektori, a počelo bi se sa strojarstvom i pratećim industrijama. Partneri u projektu su fakulteti strojarstva iz Zagreba, Ljubljane, Sarajeva i Beograda, a svi oni, rečeno je, imaju izvrsne istraživačke potencijale pa bi ih trebalo povezati s gospodarstvom. Ukupna vrijednost prve faze ovoga projekta je 22 tisuće eura, a tim novcem organizirale bi se četiri radionice, po jedna u svakoj od četiri država savske regije. Nakon toga osnovao bi se konzorcij sveučilišta, gospodarskih i obrtničkih komora, razvojno-istraživačkih institucija i poslovnog sektora, a u suradnji s Centrom za transfer tehnologija i partnerima radio bi na provedbi projekata koji bi se prijavljivali za sufinanciranje iz fondova EU-a.

Savska inicijativa za inovativni razvoj u konačnici bi, kako je istaknuto, trebala pridonijeti jačanju gospodarstva savske regije u cjelini i njezine bolje prepoznatljivosti na razini europskih regija. Naglasak je pri tome stavljen na međuregionalno umrežavanje inovativnosti kao pokretača gospodarskoga rasta i razvoja.

Zagrebačka županija

Održana je prva radionica u sklopu projekta „Savska inicijativa za inovativni razvoj“.

Projekt je osmišljen inicijativom Zagrebačke županije i zagrebačkoga Fakulteta strojarstva i brodogradnje, njegova Centra za transfer tehnologije, a financira se darovnicom EU kroz natječaj Start - Danube Region Project Fund.

Svrha mu je, na području sliva rijeke Save, povezati znanstvene institucije, javnu upravu i gospodarstvo četiri države: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, te sinergijom umrežene inovativnosti povećati konkurentnost i potaknuti brži gospodarski razvoj. U prvoj fazi njegove provedbe održat će se četiri radionice, a potom, u lipnju, i završna konferencija koja bi trebala rezultirati osnivanjem konzorcija „Savska inicijativa za inovativni razvoj“. Članovi konzorcija bila bi sveučilišta i zainteresirani fakulteti iz četiri države, razvojno-istraživačke institucije, gospodarske i obrtničke komore, institucije poduzetničke infrastrukture, gospodarstvenici, udruženja inovatora, jedinice regionalne i lokalne samouprave.

„Rezultat bi trebala biti suradnja na provedbi zajedničkih razvojnih projekata koji bi se prijavljivali za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova te programa EU“, pojasnio je voditelj projekta Krunoslav Pilko. Konzorcij je zamišljen kao tijelo koje će podupirati i sufinancirati programe i projekte, pomagati u provedbi projekata, umrežavati i povezivati, te poticati osnivanje regionalnih centara izvrsnosti, odnosno uvođenje inovacija na tržište.

„Projekt se temelji na tehnološkoj pomoći poduzećima, prvenstveno zasnovanoj na znanju. On je i prilika za umrežavanje četiri fakulteta: Strojarstva i brodogradnje iz Zagreba, Strojarskoga iz Ljubljane te Mašinskih fakulteta iz Sarajeva i Beograda koji bi svoje istraživačke i laboratorijske kapacitete stavili u funkciju gospodarstva. Na taj bi se način podizala konkurentnost malih i srednjih poduzetnika, a ovisno o njihovim projektima korist bi trebala imati čitava regija“, rekao je Mladen Šercer, direktor Centra za transfer tehnologije, vodećega partnera na projektu.

Portal privredni.hr

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – Komori Zagreb predstavljen je projekt Savska inicijativa za inovativni razvoj. Projekt, čija je vrijednost oko 22.000 eura, sufinanciran je kroz program START – Danube Region Project Fund.

Krunoslav Pilko, voditelj projekta, istaknuo je kako je cilj Savske inicijative za inovativni razvoj stvoriti preduvjete za povezivanje i suradnju subjekata iz gospodarskog sektora, znanstvene zajednice i regionalne samouprave na inovativnom razvoju iz regija s područja četiri države u slivu rijeke Save – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije.

Prva faza projekta predviđa održavanje četiri radionice, po jedna u svakoj od navedenih država. Potom bi trebao biti formiran konzorcij sveučilišta, gospodarskih i obrtničkih komora, subjekata iz gospodarstva i obrtništva, razvojno-istraživačkih institucija i dr.

Na koncu, kazao je Pilko, konzorcij će surađivati na provedbi projekata koji bi se prijavljivali za sufinanciranje iz EU fondova. A sve to, dodao je, pridonijelo bi konkurentnosti i razvoju gospodarstva oko područja sliva Save koje ima oko sedam milijuna stanovnika.

„Projekt se temelji na tehnološkoj pomoći poduzećima, prvenstveno zasnovanoj na znanju. On je i prilika za umrežavanje četiri fakulteta: Strojarstva i brodogradnje iz Zagreba, Strojarskoga iz Ljubljane te Mašinskih fakulteta iz Sarajeva i Beograda koji bi svoje istraživačke i laboratorijske kapacitete stavili u funkciju gospodarstva. Na taj bi se način podizala konkurentnost malih i srednjih poduzetnika, a ovisno o njihovim projektima korist bi trebala imati čitava regija“, rekao je Mladen Šercer, direktor Centra za transfer tehnologije, vodećega partnera na projektu.

Vodeći partner u projektu je Centar za transfer tehnologije (CTT). Partneri projekta su Fakultet za strojništvo iz Ljubljane te Mašinski fakulteti iz Sarajeva i Beograda. Fakultet strojarstva i brodogradnje iz Zagreba uključen je u projekt putem CTT-a.

Mladen Šercer, direktor CTT-a, naglasio je kako ta četiri fakulteta imaju izvrstan istraživački potencijal koji treba što bolje povezati s gospodarstvom. (B.O.)

PODRŠKA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA PROJEKTU "SAVSKA INICIJATIVA ZA INOVATIVNI RAZVOJ"

Održana je druga radionica u sklopu projekta „Savska inicijativa za inovativni razvoj“.

Danas je na Mašinskom fakultetu u Beogradu predstavljen projekat "Savska inicijativa za inovativni razvoj" u kojoj Privredna komora Beograda predstavlja jednu stranu trougla, nauka- javna uprava - privreda.
Ovo je projekat koji se finansira iz programa Start u okviru Dunavskog projektnog fonda, na kome su partneri Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Fakultet za strojništvo u Ljubljani i Mašinski fakulteti u Sarajevu i Beogradu, a nosilac projekta je Centar za razvoj tehnologije Fakulteta za strojarstvo i brodogradnju, rekao je konsultant za regionalni razvoj u Odeljenju EU fondova Zagrebačke županije, Krunoslav Pilko.

Portal kontakt