english

savska inicijativa za inovativni razvoj / sava region initiative for innovative development

SINERGIJA UMREŽENE INOVATIVNOSTI

SI/SR
SI/SR
SI/SR

Part-financed by European Union

O projektu

CENTAR ZA TRANSFER TEHNOLOGIJE d.o.o. Zagreb, je tvrtka koju je 1996. godine osnovao i čiji jedini vlasnik je Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Misija i ciljevi CTT-a su: poboljšanje tehnoloških procesa u Republici Hrvatskoj prvenstveno za potrebe područja strojarstva i brodogradnje; povezivanje znanosti i tehnologije s gospodarstvom; pokretanje inovativnih projekata sa ciljem održivog razvoja; cijelo životna izobrazba stručnjaka iz gospodarstva s ciljem uspješnijeg transfera tehnoloških procesa i povećanja konkurentske sposobnosti domaće industrije.

Na inicijativu Zagrebačke županije CTT je pokrenuo i prijavio projekt „Savska inicijativa za inovativni razvoj / Sava region initiative for innovative development“ na natječaj START Call 2 u sklopu Strategije Europske unije za Dunavsku regiju.

Projekt je prihvaćen i sufinanciran s 22.324,80 eura (kod: 18_PA08-C2 SRIID)

Trajanje projekta je od 01. 01. 2016. do 31. 07. 2016. godine.

Svrha projekta je međuregionalno povezivanje i suradnja subjekata iz gospodarskog sektora, znanosti i javne uprave (triple helix) država u slivu rijeke Save (4 države – SLO , HR, BiH i SRB) radi ubrzanog gospodarskog rasta i razvoja.

Cilj projekta je sinergijom umrežene inovativnosti potaknuti i povećati gospodarski razvoj regija država u slivu rijeke Save koji će se temeljiti na razvoju inovativnog poduzetništva zasnovanog na znanju, konkurentnosti i društvenoj odgovornosti.

Partneri na projektu su Centar za transfer tehnologije, Zagreb – vodeći partner (Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb), Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Mašinski fakultet, Sarajevo i Mašinski fakultet, Beograd.

Projekt se provodi kroz četiri radionice s partnerima i zainteresiranim dionicima na projektu (u Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu i Beogradu), završnom konferencijom u Zagrebu i osnivanjem Konzorcija „Savska inicijativa za inovativni razvoj“.

Svrha Konzorcija bila bi poticanje povezivanja, umrežavanja i suradnje subjekata iz gospodarskog sektora, znanstvenih institucija i javnog sektora (triple helix) u regijama država u slivu rijeke Save, radi ubrzanog gospodarskog rasta i razvoja, jačanjem vlastite i ukupne konkurentnosti kroz provođenje zajedničkih inovativnih programa i projekata.

Portal kontakt