english

savska inicijativa za inovativni razvoj / sava region initiative for innovative development

SINERGIJA UMREŽENE INOVATIVNOSTI

SI/SR
SI/SR
SI/SR

Part-financed by European Union

Raspored održavanja radionica s dionicima Projekta:

Zagreb, 19. 02. 2016. u 10,00 sati na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Ivana Lučića 5


Beograd, 22. 04. 2016. u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16


Sarajevo, 13. 05. 2016.uU 10,00 sati na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Vilsonovo šetalište 9


Ljubljana, 18. 05. 2016. U 10,00 sati na Fakulteti za strojništvo u Ljubljani, Aškerčeva cesta 6


Zagreb, 15.06. 2016. Završna konferencija u Zagrebu

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save - Pismo podrške Projektu

Pismo podrške Projektu Savska inicijativa za inovativni razvoj

Informacija o završnoj konferenciji projekta „Savska inicijativa za inovativni razvoj“

Završna konferencija projekta „Savska inicijativa za inovativni razvoj / Sava region initiative for innovative development“, koji je sufinanciran kroz program START u sklopu Strategije Europske unije za Dunavsku regiju, održana je 15. 06. 2016. godine u hotelu International u Zagrebu. Konferencija je okupila više od pedesetak učesnika iz znanstvene zajednice, gospodarskog sektora i javne uprave. U radu Konferencije sudjelovali su i predstavnici partnera na projektu i to: prof. dr. Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta iz Beograda, prof. dr. Izet Bijelonja, dekan Mašinskog fakultetaiz Sarajeva, prof. dr. Miha Boltežar, prodekan Fakultete za strojništvo iz Ljubljane, prof. dr. Zvonimir Guzović, dekan Fakulteta za strojarstvo i brodogradnju iz Zagreba i prof. dr. Mladen Šercer, direktor Centra za transfer tehnologije iz Zagreba. Konferenciju je pozdravnim govorom otvorio g. Mario Turalija, zamjenik ministra u Ministarstvu za poduzetništvo i obrt RH, a uspjeh u radu Konferencije i daljnju uspješnu provedbu projekta zaželio je i dr. sc. Zlatan Frohlich, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, Komore Zagreb. Nakon uvodnog izlaganja prof. dr. Mladena Šercera, voditelj projekta mr.sc. Krunoslav Pilko iz Zagrebačke županije prezentirao je provedene aktivnosti na projektu te rezultate projekta. Na kraju Konferencije partneri na projektu potpisali su Sporazum o suradnji kojim su uspostavili Inicijativni odbor zbog koordinacije i uspješne provedbe zajedničkih aktivnosti i radnji vezano za donošenje konačne odluka o osnivanju i registraciji međunarodne udruge – Konzorcij „Savska inicijativa za inovativni razvoj“. Svrha Konzorcij bila bi da stvara preduvjete za povezivanje i suradnju subjekta iz znanstvene zajednice, gospodarskog sektora i regionalne samouprave na inovativnom razvoju (triple helix) iz regija s područja četiri države u slivu rijeke Save (R. Slovenija, R. Hrvatska, Bosna i Hercegovina i R. Srbija) radi ubrzanog gospodarskog rasta i razvoja, jačanjem vlastite i ukupne konkurentnosti kroz provođenje zajedničkih inovativnih programa i projekata. Konferencija je uspješni rad završila zajedničkim domjenkom i nastavkom zajedničkog druženja svih učesnika. .

Poveznica >

V radionica - Ljubljana 18. 05. 2016.

Radionica s dionicima projekta iz Slovenije održana je dana 18.05.2016. godine s početkom u 10,00 sati na Fakulteti za strojništvo u Ljubljani. Radionici je prisustvovao 20 dionik i to iz Udruženja poslodavaca Slovenije, ACS Auto clustera Slovenia, Regijskog pospeševalneg centra i Fakultete za strojništvo Ljubljana. Nakon uvodnih govora dekana fakulteta prof. dr. Branko Široka, prodekana prof. dr. Miha Boltežara i direktorice ACS –a, prof. M. Šercer upoznao je dionike radionice s Centrom za transfer tehnologije kao vodećim partnerom na projektu i s osnovnim podacima o Projektu. K. Pilko kao voditelj projekta detaljnije je upoznao prisutne sa svrhom i ciljevima projekta kao i s operativnim planom provedbe Projekta. Nakon prezentacije razvila se je rasprava sa zaključkom da predstavnici svih institucija iskazuju podršku Projektu, spremni su sa svoje strane pomoći u daljnjoj realizaciji kao i prisustvovati završnoj Konferenciji u Zagrebu.IV radionica - Sarajevo 13. 05. 2016.

Radionica s dionicima projekta iz Bosne i Hercegovine održana je dana 13.05.2016. godine s početkom u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu u Sarajevu. Radionici je prisustvovao 28 dionik i to iz Privredne komore Federacije BIH, Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, Općine Novi grad Sarajevo, BH Telecom, Siemens, Prevent FAO, Autoklastera iz Tešnja i Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Nakon uvodnih govora dekana fakulteta prof. dr. I. Bijelonje i predstavnika institucija, prof. M. Šercer upoznao je dionike radionice s Centrom za transfer tehnologije kao vodećim partnerom na projektu i s osnovnim podacima o Projektu. K. Pilko kao voditelj projekta detaljnije je upoznao prisutne sa svrhom i ciljevima projekta kao i s operativnim planom provedbe Projekta. Nakon prezentacije razvila se je rasprava sa zaključkom da predstavnici svih institucija iskazuju podršku Projektu, spremni su sa svoje strane pomoći u daljnjoj realizaciji kao i prisustvovati završnoj Konferenciji u Zagrebu. .


III radionica - Beograd 22. 04. 2016.

Radionica s dionicima projekta iz R. Srbije održana je dana 22.04.2016. godine s početkom u 10,00 sati na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Radionici je prisustvovao 22 dionika i to iz Privredne komore Beograd, Instituta Vinča, Beograd, Inovacionog centra Beograd i Mašinskog fakulteta u Beogradu. Nakon uvodnih govora dekana fakulteta prof. dr. R. Mitrovića, prodekana prof. dr S. Stupara i predstavnice Privredne komore Beograd, prof. M. Šercer, upoznao je dionike radionice s Centrom za transfer tehnologije kao vodećim partnerom na projektu i s osnovnim podacima o Projektu. K. Pilko kao voditelj projekta detaljnije je upoznao prisutne sa svrhom i ciljevima projekta kao i s operativnim planom provedbe Projekta. Nakon prezentacije razvila se je rasprava sa zaključkom da predstavnici svih institucija iskazuju podršku Projektu, spremni su sa svoje strane pomoći u daljnjoj realizaciji kao i prisustvovati završnoj Konferenciji u Zagrebu.II radionica s dionicima na projektu - Zagreb 19. 02. 2016.

održana je u petak 19. veljače 2016. godine u 11,00 sati u zgradi Hrvatske gospodarske komore – Komora Zagreb, Draškovićeva ulica 47, Zagreb, na kojoj je bilo prisutno ukupno 36 dionika predstavnika gospodarskih tvrtki, znanstvenih institucija i javne uprave. Nakon pozdravnog govora domaćina predstavnika HGK Komore Zagreb, nazočnim dionicima u ime vodećeg partnera obratio se je prof. dr. Mladen Šercer koji je kroz prezentaciju predstavio Centar za transfer tehnologije, ostale partnere na Projektu te je iznio osnovne informacije o Projektu. Krunoslav Pilko, voditelj projekta, dionicima je kroz širu prezentaciju predstavio projekt i dao detaljnije informacije te ih upoznao s operativnim planom provedbe projekta. Nakon rasprave i iznesenih prijedloga svi prisutni dionici izrazili su podršku Projektu i spremnost da se aktivno uključe u njegovu provedbu.


I sastanak partnera na Projektu „Savska inicijativa za inovativni razvoj“

održan je u petak 19. veljače 2016. godine u 10,00 sati u zgradi Hrvatske gospodarske komore – Komora Zagreb, Draškovićeva ulica 47, Zagreb, na kojem su bili prisutni:
Prof. dr. Miha Boltežar, Fakultet za strojarstvo, Ljubljana
Prof. dr. Majda Čohodar Husić, Mašinski fakultet, Sarajevo
Prof. dr. Aleksandar Simonović, Mašinski fakultet, Beograd
Prof. dr. Mladen Šercer, CTT Zagreb
Mr. sc. Krunoslav Pilko, voditelj projekta
Mr. sc. Neven Kaić, voditelj Projekta
Na sastanku je
1. Konstituiran Projektni tim Svi predstavnici partnera na Projektu čine Projektni tim a za voditelja Projektnog tima izabran je prof. dr. Mladen Šercer, direktor CTT-a, vodeći partner na Projektu.
2. Usvojen je operativni plan provedbe Projekta kojim su definirane aktivnosti, nositelji i rokovi provedbe Projekta. Utvrđen je i raspored održavanja radionica u Beogradu (22.04.2016.), Sarajevu (13.05.2016.) i Ljubljani (18.05.2016.)


Portal kontakt